An itibariyle yürütülmekte olan proje kadrolarında açık pozisyon bulunmamaktadır.