MİSYON
İnsan hakları ve evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda, farklı sebeplerle iç ve dış göçün öznesi olan bireylerin sorunlarının çözümünü ve sosyal uyumlarını sağlamaktır.

Mission
The mission is that to provide solutions and social cohesion of individuals who are subjects of internal and external migration for different reasons in line with human rights and universal law principles.